Tvoříme na počítačích

 

Nejprve jsme pracovali s programem MS Word, kde jsme se učili psát, přepisovat a zpracovávat text, vytvářet tabulky, upravovat velikost, barvu a styl písma.

Tento program jsme všichni zvládli a proto nyní pracujeme v pogramu MS Power Point, kde vytváříme naše prezentace.

Tady můžete shlédnout naše nejlepší práce.

 

 

 

Vyráběli jsme Vánoční přání. 

Toto je práce od Sofči Phamové.

 

Prezentace1.pptx (2956742)

 

 

Dělali jsme prezentaci vyjmenovaných slov.

Toto je práce od Haničky Leové.

 

Vyjmenovaná slova h.ppt (88064)

 

 

Vytvořili jsme prezentaci násobilky od jedné do deseti.

Toto je práce od Verunky Končulové.

 

násobilka.ppt (1179648)

 

 

 

 

Toto je práce na zvířecí téma od Silvy Šugarové.

 

Domácí králíci.pptx (5965921)

 

 

Vyzkoušeli jsme si kvíz na téma - Co víš o recyklaci?

Můžete si ho také vyzkoušet...

 

Co víš o recyklaci Otázky.pptx (125155)

 

 

Správné odpovědi najdete zde:

 

Co víš o recyklaci Odpovědi.pptx (126909)

 

 

Pomocí internetu jsme vyhledávali města ČR a zaznamenávali jsme jejich polohu do slepé mapky. Najít jsme měli 10 měst.

 

Najdi města Čeké republiky.pptx (96462)

 

Nejlepší práci odvedla Verča Končulová, která našla všech deset měst.

 

 

 

 

V další práci jsme pomocí internetu vyhledávali hlavní města Evropy a přiřazovali jsme je k jejich státům.

 

Hlavní města otázky.pptx (40762)

 

Jednu z nejlepších prací odvedl Kuba Husarik.

 

 

 

Dále jsme vyhledávali informace o Masopustu. Děti hledali odpovědi na jedenáct otázek, které se týkají tohoto svátku.

 

Co je to Masopust.pptx (53148)

 

 

 

Děti si zvolily libovolné téma a pomocí internetu k němu vyhledali obrázky a názvy. Toto je šest nejlepších prací:

animované postavičky.pptx (1603686)

sportovci.pptx (777156)

oblíbená jídla.pptx (4299583)

jarní květiny.pptx (6184559)

české zámky-prezentace.ppsx (6173820)

 

 

Po návštěvě ZOO Ostrava děti vypracovaly prezentaci na téma naší ZOO. Moc pěknou práci odvedla Dorotka.

zoo ostrava.pptx (1,9 MB)